Bild föreställande: start
BorrWik's Brunns och Energiborrning AB är ett borrföretag med lång erfarenhet av borrning för både vatten och geoenergi (bergvärme).

Vi vänder oss till såväl privatpersoner som VVS-företag, kommuner och industriföretag runt om i Örebro och Västmanlands län.
Bild föreställande: www.avantisystem.se       Bild föreställande: cforetagBild föreställande: C-borrare
BorrWik's Brunns och Energiborrning AB är anslutet till Avanti, vilket garanterar att vi arbetar med väl beprövade och trygga metoder för att våra brunnar ska vara av högsta kvalitet.

Välkomna att kontakta oss för offert eller om ni har några frågor!